</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 140/BC-UBND Hậu Giang, ngày 13 tháng 10 năm 2017

BÁO CÁO

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh,

tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017

và một số nhiệm vụ tháng 10 năm 2017

 
 

 

 


I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH

1. Các cuộc họp, làm việc của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh

Trong tháng 9 năm 2017, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì và dự 48 cuộc họp các loại[1], so với tháng trước giảm 16 cuộc (48/64); lũy kế trong 9 tháng năm 2017 là 516 cuộc họp các loại; tăng 49 cuộc (516/467) họp, lễ, hội nghị và làm việc so với cùng kỳ.

2. Ban hành văn bản của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh

Trong tháng 9 năm 2017, đã ban hành 1.040 văn bản, giảm 39 văn bản so tháng trước[2]; tăng 118 văn bản so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 đã ban hành 8.970 văn bản, tăng 974 văn bản (8.970/7.996) so với cùng kỳ.

II.    TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 9

1.      Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Đã thu hoạch dứt điểm vụ Hè Thu được 76.992 ha, năng suất bình quân 6,016 tấn/ha, tăng 0,169 tấn/ha so cùng kỳ; sản lượng được 463.184 tấn, tăng 2,86% (tương đương 12.901 tấn) so cùng kỳ. Vụ lúa Thu - Đông xuống giống được 51.859ha/50.000ha, đạt 103,7% KH.

Niên vụ mía năm 2017 đã xuống giống được 10.781 ha, giảm 61,19 ha so cùng kỳ[3], đạt 102,7% KH. Đã thu hoạch được 741ha. Năng suất bình quân 103 tấn/ha. Giá mía nguyên liệu các nhà máy thu mua với giá từ 1.050 đồng/kg - 1.300 đồng/kg tại cầu cảng, nhà máy.

Diện tích trồng rau màu được 18.924 ha, đạt 99,6% KH, tăng 16,9% so cùng kỳ; đã thu hoạch đạt 10.129 ha, ước sản lượng được 160.108 tấn, đạt 68,7% KH, tăng 8,9% so cùng kỳ. Tổng diện tích cây ăn trái đạt 39.803ha, trong đó cây có múi được 17.949 ha[4]

Về chăn nuôi gia súc, gia cầm tăng so với cùng kỳ, trong đó: đàn heo có 148.017 con, tăng 4,85% so cùng kỳ, đạt 98,7% KH; đàn gia cầm 3,754 triệu con, tăng 0,51% so cùng kỳ, đạt 89,3% KH[5].

Diện tích nuôi thủy sản được 6.007 ha, tăng 1,26% so với cùng kỳ, đạt 85,8% KH, sản lượng ước được 51.423 tấn, tăng 1,77% so với cùng kỳ, đạt 81,6% KH[6].

UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí các xã nông thôn mới năm 2017; đồng thời, bổ sung xã Long Trị, thị xã Long Mỹ vào kế hoạch công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Từ đầu năm đến nay tình hình sạt lở bờ sông diễn ra rất nghiêm trọng, đã xảy ra 25 điểm sạt lở (huyện Châu Thành: 20 điểm, Phụng Hiệp: 02 điểm, Châu Thành A: 02 điểm và thị xã Ngã Bảy: 01 điểm). Tổng chiều dài: 572m; tổng diện tích mất đất: 3.226 m2; có 01 người chết; Nhà sập: 88 căn, tốc mái: 157 căn, tổng thiệt hại từ đầu năm đến nay hơn 6,398 tỷ đồng.

2.                  Về công nghiệp, đầu tư

Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng ư­ớc thực hiện được 2.797 tỷ đồng, tăng 10,3% so với tháng trước, lũy kế 9 tháng thực hiện được 20.955,7 tỷ đồng, tăng 12,3% so cùng kỳ, đạt 74,57% KH, trong đó: khu vực kinh tế nhà nước tăng 9,96%, khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng 8,75%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 40%. Ước thực hiện cả năm 2017 được 29.119 tỷ đồng, tăng 14,4% so cùng kỳ, đạt 103,6% KH[7].

Trong tháng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 62 doanh nghiệp, tổng vốn 200 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng cấp mới 502 doanh nghiệp, tổng vốn 1.998 tỷ đồng, giảm 56 doanh nghiệp và tổng vốn tăng 799 tỷ đồng so với cùng kỳ; trong tháng có 08 doanh nghiệp giải thể với tổng số vốn là 11,2 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng có 77 doanh nghiệp giải thể, tổng vốn 59 tỷ đồng, tăng 24 doanh nghiệp so với cùng kỳ; có 06 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động; lũy kế 9 tháng có 56 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 26 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong tháng thực hiện được 1.311,3 tỷ đồng, bằng 95% so với tháng trước; lũy kế 9 tháng thực hiện được 12.885,4 tỷ đồng, tăng 9,8% so cùng kỳ, đạt 78,6% KH. Ước thực hiện cả năm 2017 được 16.650,8 tỷ đồng, tăng 7,14% so cùng kỳ, đạt 101,5% KH. Nguyên nhân vốn đầu tư tháng 9 giảm so với tháng trước là do công tác giải phóng mặt bằng triển khai chậm; thời tiết không thuận lợi nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình; Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây năm 2017 đã kết thúc.

Tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản giao đầu năm 1.287,68 tỷ đồng, đến nay là 1.724,7 tỷ đồng, tăng 437 tỷ đồng, trong đó: tổng nguồn thực tế để phân bổ là 1.422,6 tỷ đồng. Tổng khối lượng thực hiện 1.102 tỷ đồng, đạt 77,5% KH, tăng 10% so với cùng kỳ; giá trị giải ngân 919 tỷ đồng, đạt 64,6%KH[8], tăng 4% so với cùng kỳ, trong đó: có 04 đơn vị chưa có giá trị giải ngân (Văn phòng HĐND tỉnh; Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông; Trường Chính trị); huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ có tỷ lệ giải ngân thấp nhất ở cấp huyện (huyện Long Mỹ đạt 38,2%; thị xã Long Mỹ đạt 53,6%); còn 14 đơn vị số vốn còn lại chưa giải ngân trên 10 tỷ đồng. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các chủ đầu tư rà soát, trình điều chỉnh từ các dự án đến ngày 30/9/2017 giải ngân dưới 75% kế hoạch sang các dự án có khối lượng thực hiện nhưng thiếu nguồn vốn; chỉ đạo rút ngắn thời gian thẩm định nguồn vốn còn 03 ngày; rút ngắn thời gian thẩm định dự án, thiết kế cơ sở; thẩm định dự toán và bản vẽ thi công đối với các dự án đầu tư công, trong đó phải rút ngăn tối thiểu 1/3 thời gian so với quy định hiện hành.

Giá trị sản xuất ngành xây dựng quý III thực hiện được 1.398,7 tỷ đồng, bằng 98,19% so với quý trước; lũy kế 9 tháng thực hiện được 4.195,2 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ, trong đó: công trình nhà để ở chiếm 65%; công trình kỹ thuật dân dụng chiếm 29,7%; hoạt động xây dựng khác chiếm 5,3%.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh đã được tổ chức thành công, hiệu quả thiết thực, đạt mục đích và yêu cầu đề ra, nội dung của các hội thảo, hội nghị phù hợp với tình hình thực tế, được nhiều người quan tâm. Tại hội nghị đã diễn ra các chuỗi hoạt động: Hội chợ triển lãm thành tựu Công - Nông nghiệp và Thương mại Hậu Giang, Hội thảo Thúc đẩy liên kết phát triển chuỗi giá trị lúa gạo chất lượng cao theo hướng bền vững tỉnh Hậu Giang và Hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Hậu Giang - Tiềm năng đầu tư và phát triển”; ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Hậu Giang với tỉnh Kiên Giang, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Bạc Liêu và thành phố Cần Thơ.

3.                  Về thương mại, giá cả, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ thực hiện trong tháng được 2.722,6 tỷ đồng, tăng 4,8% so tháng trước; lũy kế 9 tháng thực hiện được 24.247,9 tỷ đồng, tăng 4,9% với cùng kỳ, đạt 75,4% KH. Ước thực hiện năm 2017 được 32.157 tỷ đồng, tăng 7,6% so cùng kỳ, đạt 100,02% KH.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trực tiếp ước thực hiện tháng 9 được 97,059 triệu USD, bằng 91,4% so với tháng trước; lũy kế 9 tháng thực hiện được 761,578 triệu USD, tăng 38,8% so với cùng kỳ[9] đạt 109% KH. Ước cả năm 2017 thực hiện được 1.050,975 triệu USD, tăng 39,7% so với cùng kỳ, đạt 150,6% KH.

Vận chuyển hàng hóa trong tháng được 846.439 tấn, tăng 1,73% so tháng trước; lũy kế 9 tháng vận chuyển được 7,229 triệu tấn, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Ước cả năm 2017 vận chuyển hàng hóa được 10,279 triệu tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Vận chuyển hành khách thực hiện trong tháng đạt 8,918 triệu lượt hành khách, tăng 0,94% so tháng trước; lũy kế 9 tháng đạt 82.278 triệu lượt hành khách, tăng 3,6% so cùng kỳ. Ước cả năm 2017, vận chuyển hành khách được 110,471 triệu lượt, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng tổng doanh thu vận tải hàng hóa, hành khách và kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải được 769,9 tỷ đồng, tăng 7,9% so cùng kỳ; ước cả năm 2017, tổng doanh thu 1.077,8 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ.

Chỉ số giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 9 tăng 0,32% so với tháng trước, tăng 3,52% so với tháng 12 năm 2016; bình quân 9 tháng năm 2017 so với 9 tháng năm 2016 tăng 4,25%.

4.                  Về tài chính, ngân sách

Tổng thu ngân sách 9 tháng là 5.692,4 tỷ đồng, đạt 107,3% dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó: thu nội địa được 1.984,2 tỷ đồng, đạt 71,7% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó, một số nguồn thu đạt thấp: thu từ doanh nghiệp Nhà nước: 45%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 52,3%; lệ phí trước bạ: 49,2%; thu khác: 46%.

Tổng chi ngân sách địa phương 9 tháng 3.781,6 tỷ đồng, đạt 77,3% dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó: chi xây dựng cơ bản là 1.173,5 tỷ đồng, đạt  87% dự toán HĐND tỉnh giao.

Tổng vốn huy động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn 9.849 tỷ đồng, tăng 16,26% so với cuối năm 2016. Tổng dư nợ cho vay 19.525 tỷ đồng, tăng 9,51% so với cuối năm 2016, nợ xấu 409 tỷ đồng, chiếm 2,09%.

5.       Về văn hóa - xã hội

Tập trung tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, lễ kỷ niệm, trọng tâm là 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ngày Nam Bộ kháng chiến; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Lễ khai giảng năm học 2017-2018, Lễ Sen Đol-ta, đặc biệt là tập trung tuyên truyền chuỗi hoạt động Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017 với chủ đề “Hậu Giang - Tiềm năng đầu tư và phát triển”; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; trật tự an toàn giao thông.

Tham gia: Hội chợ du lịch Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh; Hội chợ Du lịch ẩm thực thương mại” trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa Du lịch tỉnh Bến Tre lần thứ II năm 2017.

Trong tháng 9, 26.760 lượt khách du lịch đến Hậu Giang (trong đó, có 873 lượt khách quốc tế; 25.887 lượt khách nội địa), đạt doanh thu hơn 9,7 tỷ đồng, tăng 04 tỷ so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng có 274.444 lượt khách đến Hậu Giang, đạt doanh thu 100 tỷ đồng, tăng 88.295 lượt khách và 88,2 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Đến tháng 9/2017, số thuê bao điện thoại/100 dân là 82 thuê bao (KH là 100 thuê bao), số thuê bao Internet băng thông rộng/100 dân là 5,8 thuê bao (KH là 6 thuê bao). Ước thực hiện cả năm 2017 số thuê bao điện thoại/100 dân là 83 thuê bao, không đạt KH. Lý do: chính sách siết chặt quản lý đăng ký thông tin thuê bao di động của Bộ Thông tin và Truyền thông, xóa bỏ các thông tin thuê bao ảo, thuê bao đăng ký thông tin không chính xác.

UBND tỉnh có văn bản thống nhất bổ sung kinh phí cho UBND thành phố Vị Thanh, huyện: Phụng Hiệp, Châu Thành A thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng số tiền là 718,520 triệu đồng.

UBND tỉnh có văn bản phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

Trong tháng 9, đã giải quyết việc làm mới cho 559 lao động, lũy kế 12.911 lao động, đạt 86,07% KH, trong đó, có 05 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, lũy kế 65 lao động, đạt 92,9% KH. Đến nay, đã phê duyệt được 135 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, với 3.315 học viên (phi nông nghiệp 89 lớp; nông nghiệp 46 lớp); khai giảng được 103 lớp với 2.530 học viên, bế giảng được 33 lớp với 825 học viên; trợ cấp thường xuyên cho 27.412 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền 10 tỷ đồng, lũy kế 243.577 lượt đối tượng, với tổng số tiền hơn 88,5 tỷ đồng. Ước năm 2017, các chỉ tiêu về tỷ lệ hộ nghèo, số lao động được tạo việc làm đều đạt và vượt KH.

Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi và thông tin đến người có công với cách mạng về các chính sách ưu đãi người có công tại xã: Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A và Thuận Hưng, huyện Long Mỹ với 91 người có công tham dự, kịp thời trao đổi và giải thích hơn 50 lượt ý kiến của đại biểu xoay quanh các vấn đề: hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Bảo hiểm y tế cho thân nhân thương binh có tỷ lệ dưới 61%; cấp lại Bằng Tổ ghi công đối với liệt sĩ; nâng mức trợ cấp thường xuyên; chế độ thờ cúng liệt sĩ...

Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, trong đó yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn và phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp theo tinh thần Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chỉ đạo tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018 đồng loạt vào ngày 05/9/2017, đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm và ý nghĩa, với tỷ lệ huy động học sinh các cấp đạt 100,73% (158.783/157.629 học sinh); nhân dịp năm học mới toàn tỉnh đã vận động hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn và phục vụ cho các hoạt động khác của nhà trường, với tổng số tiền hơn 14,5 tỷ đồng. Ước năm 2017 chỉ tiêu tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia sẽ đạt KH.

Tính đến ngày 25/9/2017, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đạt 76,40% dân số, đạt 97,95% KH (KH 78%), tăng 13,4% (62.702 người) so với cùng kỳ năm 2016. Dự kiến cuối năm 2017 sẽ đạt và vượt KH.

Khám, chữa bệnh cho 217.340 lượt người, lũy kế là 1,6 triệu lượt, đạt 86,34% KH năm; ghi nhận 48 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 01 ca so với tháng trước, lũy kế 326 ca, tăng 81 ca so với cùng kỳ; có 56 ca bệnh tay - chân - miệng, tăng 16 ca so với tháng trước, lũy kế là 426 ca, tăng 32 ca so với cùng kỳ.

Triển khai thực hiện 02 đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng bền vững đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang; Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm rủi ro dịch bệnh phục vụ quản lý nông nghiệp và phòng, chống thiên tai tỉnh Hậu Giang.

Đến nay đã chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ xét duyệt 18 đề tài, dự án (15 đề tài, dự án cấp tỉnh; 03 dự án cấp bộ); nghiệm thu 09 đề tài, dự án (08 đề tài cấp tỉnh; 01 dự án cấp bộ); ký hợp đồng 06 đề tài, dự án cấp tỉnh; thẩm định kinh phí cho 11 đề tài, dự án.

6.      Về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính quyền

Thực hiện  tốt việc tham mưu tổng kết, sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ công tác, các nghị quyết, chỉ thị, của Trung ương, của Tỉnh ủy Kế hoạch số 38-KH/TU của Tỉnh ủy; chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh trả lời và giải quyết các kiến nghị của cử tri; khẩn trương chuẩn bị nội dung phục vụ tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại HĐND các cấp theo đúng Kế hoạch, chuẩn bị nội trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017 (dự kiến trình 17 dự thảo Nghị quyết)...

7.     Về quốc phòng - an ninh

Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009 trên địa bàn tỉnh; tập huấn nội dung, phương pháp và trình tự diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2017; tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi trong lực lượng vũ trang năm 2017.

Phát hiện 19 vụ phạm tội[10], điều tra làm rõ 18 vụ, bắt xử lý 2 đối tượng, giảm 08 vụ so với tháng trước; lũy kế từ tháng 01 đến tháng 9/2017, phát hiện 182 vụ, giảm 29 vụ so với cùng kỳ.

Xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông, làm bị thương 02 người, so với tháng trước giảm 05 vụ, giảm 05 người chết, giảm 01 người bị thương; lũy kế từ tháng 01 đến tháng 9/2017, xảy ra 84 vụ tai nạn giao thông, làm chết 55 người, bị thương 39 người; so với cùng kỳ tăng 37 vụ, tăng 18 người chết, tăng 19 người bị thương; trong tháng không xảy cháy nổ, giảm 01 vụ so với tháng trước.

Năm 2017, chỉ tiêu về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt KH. Ước sẽ kiềm chế số vụ tội phạm nhưng tai nạn giao thông sẽ tăng so với cùng kỳ (hiện tại số vụ tại nạn giao thông 9 tháng năm 2017 đã tăng so với tổng số vụ của năm 2016).

Trong tháng toàn tỉnh đã tiếp 243 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, tăng 01 lượt so với tháng trước, lũy kế từ đầu năm là 2.355 lượt, tăng 539 lượt so với cùng kỳ.

Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh phát sinh trong tháng 149 đơn, tăng 48 đơn so với tháng trước, số đơn tháng trước chuyển sang là 51 đơn, nâng tổng số đơn lên 200 đơn, số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 99 đơn [11], lũy kế là 535 đơn, tăng 03 đơn so với cùng kỳ; Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh đã xác minh, kết luận, kiến nghị, giải quyết 47/77 đơn khiếu nại, đạt 57,14%; 07/15 đơn phản ánh, kiến nghị, đạt 46,66%.

Đánh giá chung:

Nhìn chung, trong tháng 9, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố đã tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ năm 2017, các lĩnh vực tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, một số chỉ tiêu như: giá trị sản xuất công nghiệp, tổng đầu tư toàn xã hội tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ; tiền tệ, thị trường ổn định,... Các hoạt động văn hóa, xã hội được tổ chức chu đáo, trang trọng, đặc biệt là tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017 và các nhiệm vụ chính trị của địa phương; số vụ phạm tội giảm so với tháng trước quốc phòng - an ninh được giữ vững...

Bên cạnh đó, thu nội địa, giá trị giải ngân chưa đạt tiến độ theo kế hoạch; tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc sốt xuất huyết tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ; số vụ phạm tội tăng so với tháng trước; tai nạn giao thông tuy có giảm so với tháng trước nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ; số lượt người khiếu nại, tố cáo, đơn thư khiếu nại, tố cáo tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ, tình hình sạt lở diễn ra rất phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân…

II. MỘT SỐ NHỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 10

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Chương trình công tác, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của UBND tỉnh năm 2017 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.       Về lĩnh vực kinh tế

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ lúa Thu Đông và kế hoạch xuống giống vụ lúa Đông - Xuân 2017-2018, đặc biệt là về đê bao, cống đập, giống, lịch thời vụ. Tăng cường kiểm tra, giám sát các dịch bệnh trên động, thực vật, thủy sản để hướng dẫn nông dân phòng trị kịp thời; liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản để hỗ trợ tốt đầu ra nông sản cho nông dân.

Tăng cường công tác quản lý giống cây trồng, nhất là giống cây có múi, trong đó tập trung công tác kiểm tra chất lượng giống, chất lượng vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng các xã nông thôn mới còn lại theo kế hoạch đề ra; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Đề án, chương trình, đề án lĩnh vực nông nghiệp.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày của Chính phủ; các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch của từng ngành để thực hiện các chương trình hợp tác giữa tỉnh Hậu Giang với tỉnh Kiên Giang, tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ.

Tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đưa hàng Việt về nông thôn; tổ chức các hội chơ thương mại, chú ý quản lý chất lượng hàng hóa; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và Công văn số 1628/UBND-TH của UBND tỉnh về khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017.

Tiếp tục kiểm tra chất lượng công trình xây dựng, kiểm tra trật tự xây dựng; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, cảnh quan, không gian kiến trúc, hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy và xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách Nhà nước, tập trung khai thác các nguồn thu. Tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế, tập trung thu dứt điểm các khoản nợ thuế. Tập trung thu ngân sách, quan tâm khai thác hiệu quả các nguồn thu, nhất là các nguồn thu đạt thấp... Triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017.

Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng nhằm đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo an toàn, lành mạnh hoạt động các tổ chức tín dụng trên địa bàn; tăng trưởng tín dụng cả năm 2017 ở mức hợp lý; tích cực hỗ trợ tốt các Chương trình, Đề án tái cơ cấu kinh tế của tỉnh, giữ tỷ lệ nợ xấu ở mức cho phép.

2.                  Về lĩnh vực văn hóa - xã hội

Tiếp tục tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày kỷ niệm như: Ngày thành lập Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Ngày Quốc tế người cao tuổi, Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng; công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017,…

Tiếp tục hướng dẫn, theo dõi công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tại huyện: Long Mỹ, Phụng Hiệp và Châu Thành A; chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII năm 2018.

Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ năm học 2017-2018, trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục phải là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo, hết lòng vì thế hệ trẻ”; phối hợp duy trì sĩ số học sinh, hạn chế đến mức thấp nhất số học sinh bỏ học; tiếp tục thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo KH năm 2017.

Tiếp tục thực hiện các chính sách cho các đối tượng theo đúng quy định; kiểm tra, giám sát công tác bảo trợ xã hội, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017;Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.

Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân biết và phối hợp phòng, chống dịch bệnh, nhất là sốt xuất huyết, tay - chân - miệng; triển khai hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng và Chiến dịch uống Vitamin A đợt II năm 2017. chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết, tai - chân - miệng và Zika đợt III, IV; tổng kết Chiến dịch truyền thông dân số năm 2017. Tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia các hình thức bảo hiểm, nhất là bảo hiểm y tế.

3.                  Về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính quyền

Chủ động thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết theo Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Tỉnh ủy về tổ chức sơ kết các nhiệm vụ công tác, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy trong năm 2017; rà soát, giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát của các Ban HĐND tỉnh;

Tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017 theo đúng quy định.

Chủ động xây dựng Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2018, tham mưu xây dựng Chương trình làm việc của Chính phủ năm 2018.

4.                 Về lĩnh vực quốc phòng - an ninh

Tổ chức bảo vệ an toàn các sự kiện, lễ kỷ niệm, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục phối hợp chỉ đạo mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, lập lại trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ, trọng tâm tăng cường chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ.

Thực hiện tập huấn, huấn luyện, diễn tập theo đúng kế hoạch; chỉ đạo tổ chức huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017, đảm bảo an toàn theo đúng quy định; tiếp tục chỉ đạo thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018,...

Tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra theo kế hoạch; tăng cường đối thoại, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo ổn định tình hình an ninh - chính trị trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và một số nhiệm vụ tháng 10 năm 2017./.

 

­­­­­­­

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (HN, TP.HCM);    

- Ban Chỉ đạo TNB;

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban Đảng;

- Văn phòng: Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;

- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;

- Sở, ban, ngành tỉnh;        

- UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, TH.HG                                   

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đồng Văn Thanh1. Gồm: 19 cuộc hội nghị, cuộc họp và lễ; 9 buổi làm việc với sở, ngành và địa phương; 06 buổi kiểm tra, khảo sát; 05 buổi đối thoại công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; 09 buổi tiếp và làm việc với Bộ, ngành Trung ương, các sở, ngành, địa phương và Đoàn công tác nước ngoài.

2. Gồm: 02 văn bản quy phạm pháp luật, 205 Quyết định, 20 Kế hoạch, 14 Báo cáo, 194 Công văn và 586 văn bản hành chính khác; Văn phòng UBND tỉnh đã phát hành 19 Thông báo về ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch tại các hội nghị, cuộc họp, buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương.

[3]. Nguyên nhân diện tích mía giảm so với cùng là do cây mía gặp khó trong tiêu thụ sản phẩm từ các vụ trước nên một số hộ trồng mía chuyển sang trồng cây khác.

[4]. Bao gồm: cây Bưởi: 2.411 ha, Cam: 12.404ha, Quýt: 1.297ha, Chanh: 1.837ha, cây khóm 1.895ha; cây nhãn 688 ha; xoài 3.138 ha; mít 739 ha; Mãng cầu 731 ha; cây khác 14.663 ha (cây dừa 2.742 ha).

[5]. Nguyên nhân đàn gia súc, gia cầm tăng so với cùng là do giá heo hơi trong cuối quý II và đầu quý III có xu hướng tăng và giá heo giống thấp nên người chăn nuôi heo có lãi; đàn gia cầm tăng so cùng kỳ là do các hộ chăn nuôi an tâm khi dịch cúm gia cầm không xảy ra nên mở rộng quy mô đàn.

[6]. Nguyên nhân sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng chủ yếu là do diện tích nuôi thủy sản ao mương thường và các loại thủy sản nuôi thâm canh, nuôi thả ruộng tăng hơn cùng kỳ.

[7]. Nguyên nhân 9 tháng tăng so với cùng kỳ là do trong năm có hơn 04 doanh nghiệp có giá trị sản xuất lớn đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động và 01 doanh nghiệp đang trong giai đoạn chạy thử; môi trường kinh doanh thuận lợi đã thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư mở rộng tăng công suất nhà máy đóng góp giá trị rất lớn vào giá trị chung của toàn tỉnh.

[8]. Nguyên nhân giải ngân đạt thấp là do các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phải trình Trung ương thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn nên tiến độ giải ngân đạt thấp; triển khai thủ tục các dự án khởi công mới, một số dự án điều chỉnh còn chậm; công tác phối hợp giữa các ngành và các chủ đầu tư còn chậm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt các thủ tục đầu tư dự án dẫn đến một số dự án đến nay vẫn chưa khởi công; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm; một số nguồn vốn mới được bổ sung nên chưa giải ngân.

[9]. Trong đó: xuất khẩu hàng hoá trực tiếp được 481,612 triệu USD, tăng 40,7% so với cùng kỳ; nhập khẩu trực tiếp được 233,323 triệu USD, tăng 44,6% so với cùng kỳ. Nguyên nhân giá trị xuất nhập khẩu tăng cao so cùng kỳ  và vượt so kế hoạch là do hiện nay thị trường đã dần ổn định, các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu trên địa bàn hoạt động lâu năm, có nhiều kinh nghiệm; một số doanh nghiệp đang mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ, để tăng sản lượng sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tiêu chuẩn thương mại mà các nước nhập khẩu đã đặt ra, tiến tới ngày càng hoàn thiện sản phẩm, phá vỡ các rào cản thương mại, từng bước nâng cao và giữ giá trị xuất khẩu ổn định.

[10]. 01 vụ án đặc biệt nghiêm trọng, 03 vụ án rất nghiêm trọng; 15 vụ án nghiêm trọng và ít nghiêm trọng.

[11] . Trong đó có: 77 đơn khiếu nại; 02 đơn tố cáo; 15 đơn phản ánh, kiến nghị.