Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến huyện Châu Thành A lần thứ IV năm 2020
11/7/2020, 20:8 (GMT+7)

Sáng ngày 09/7/2020, Huyện Châu Thành A tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ IV năm 2020. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn, cùng dự có Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Lãnh đạo Huyện và các gương điển hình tiêu biểu của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn trao Huân chương lao động

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành A với tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chung sức, chung lòng xây dựng huyện ngày càng phát triển, đáng chú ý là cơ sở hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng; sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa thông tin, thể dục thể thao; các chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện tốt; chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động mang lại hiệu quả thiết thực, thu nhập bình quân đầu người tăng; quốc phòng an ninh được giữ vững; nổi bật, có 2 năm liên tiếp dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước của Tỉnh phát động hàng năm. Đặc biệt, Huyện được công nhận là huyện nông thôn mới đầu tiên của Tỉnh, với 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ngoài việc thực hiện tốt các phong trào do Tỉnh phát động, Huyện đã cụ thể hóa các phong trào thi đua sâu sát với tình hình thực tế của huyện, đáng chú ý như các phong trào thi đua: “Vận động Quỹ vì người nghèo”, “xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo”, “Xây dựng mô hình ấp kiểu mẫu - 5 không, 4 có”, “Một trách nhiệm, ba có, ba không trong cải cách hành chính” và “Toàn dân thi đua cần, kiệm, sản xuất kinh doanh giỏi”. Từ kết quả của phong trào thi đua ở mỗi cơ quan, đơn vị và địa phương đã tạo thành sức mạnh tổng hợp để huyện Châu Thành A hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đề nghị huyện tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Bác; quán triệt thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TW của Bộ Chính trị; Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương và của Tỉnh. Phát huy vai trò của cấp ủy Đảng và chính quyền, công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với các đoàn thể Nhân dân để nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, lãnh đạo công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước ngày càng thiết thực hơn, có sức lan toả và hiệu quả trong toàn xã hội.

Tổ chức các phong trào thi đua chú trọng đổi mới nội dung và hình thức gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là: thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại; phát triển cơ sở hạ tầng; xóa đói giảm nghèo; đẩy mạnh cải cách hành chính; giảm thiểu tai nạn giao thông; phòng chống thiên tai, dịch bệnh và ô nhiễm môi trường,….

Đồng thời, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; phòng chống các biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích trong thi đua, khen thưởng; công tác thi đua khen thưởng phải thực sự là động lực, là biện pháp quan trọng xây dựng con người mới; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhân tố điển hình; chú trọng khen thưởng những tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất, công nhân và nông dân. Quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, đôn đốc, phát hiện uốn nắn, rút kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và khắc phục yếu kém trong công tác thi đua, khen thưởng.

Dịp này có 01 tập thể và 01 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng nhì, 01 tập thể được nhận Huân chương Lao động hạng Ba và 30 tập thể, 116 cá nhân được nhận giấy khen của UBND huyện Châu Thành A, đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020.

Tịnh Kỳ

 

Các tin khác