Hậu Giang từng bước nâng cao chất lượng dân số
15/7/2020, 9:28 (GMT+7)

Ngày 14/7, Đoàn công tác Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình do ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Công tác dân số và nâng cao chất lượng dân số tỉnh.

Ông Nguyễn Doãn Tú (giữa), Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Công tác dân số và nâng cao chất lượng dân số tỉnh

Tiếp Đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh, Trưởng Ban chỉ đạo Công tác dân số và nâng cao chất lượng dân số tỉnh, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo.

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, tỉnh Hậu Giang đề ra chương trình hành động giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số. Tỉnh Hậu Giang hiện có 3.697 trẻ được sinh, tỷ lệ 109,6 bé trai/100 bé gái và 136 trẻ sinh lần 3 trở lên, chiếm tỷ lệ 3,67% không có trẻ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Cơ cấu dân số đồng đều, số nam giới chiếm tỷ lệ 50,13% trong tổng dân số của tỉnh, tương đương 391.300 người. Hiện tại số người trong độ tuổi sinh đẻ là 202.036 người.

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Hậu Giang đã thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, thực hiện kế hoạch hóa gia đình cho trên 50.500 người, đạt 104% so với chỉ tiêu năm 2020. Tỷ lệ người đang thực hiện các biện pháp tránh thai trên 70%. Thực hiện sàng lọc trước sinh đạt trên 60%, sàng lọc sơ sinh đạt trên 48%, khám sức khỏe tiền hôn nhân đạt 128%, khám sức khỏe người cao tuổi đạt gần 47% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Ban Chỉ đạo Công tác dân số và nâng cao chất lượng dân số tỉnh cũng đã đề xuất, kiến nghị Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quan tâm đầu tư kinh phí, trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực nhằm đảm bảo tỉnh thực hiện đạt các mục tiêu đề ra trong chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đánh giá cao công tác nâng cao chất lượng dân số của Hậu Giang, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp và các đoàn thể đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với công tác dân số, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ông ghi nhận những ý kiến nghị của tỉnh, sẽ báo cáo lại với cấp có thẩm quyền và đề nghị tỉnh cần tăng cường vận động tăng mức sinh, duy trì thực hiện kế hoạch hóa gia đình và đảm bảo được chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn. Đồng thời, cần lồng ghép hiệu quả những yếu tố dân số trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua trên địa bàn, trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển từng ngành, địa phương và toàn tỉnh để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

An Nhiên


 

Các tin khác