Hậu Giang thực hiện tốt công tác chăm lo cho thương binh, gia đình liệt sĩ
27/7/2020, 9:28 (GMT+7)

Nhân dân ta có nhiều truyền thống cao đẹp thể hiện giá trị “Chân, thiện, mỹ”, trong đó có truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Một trong những biểu hiện sinh động, cụ thể cho giá trị cao đẹp đó là công tác chăm lo cho thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Đây chính là cội nguồn của sự ra đời Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7) hàng năm.


Bác Hồ với các thương binh, bệnh binh (Ảnh tư liệu)

Để đền đáp một phần những cống hiến, hy sinh của “những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào”, ngày 16/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 20/SL đặt “chế độ hưu bổng và tiền tuất tử sĩ”. Tháng 6/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị Chính phủ chọn một ngày nào đó trong năm làm “Ngày Thương binh”. Hưởng ứng tinh thần yêu mến thương binh, liệt sĩ của Bác, 27/7 đã được Trung ương chọn làm “Ngày Thương binh toàn quốc” và được tổ chức lần đầu tiền vào năm 1947. Từ đó, việc thực hiện chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng được thực hiện thường xuyên, trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đến năm 1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi tên “Ngày Thương binh toàn quốc” thành "Ngày Thương binh Liệt sĩ”.

Trong bản Di chúc lịch sử thiêng liêng, Bác căn dặn: “Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong...), Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần tự lực cánh sinh. Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành phố, làng xã) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta. Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sĩ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu thì chính quyền địa phương (...) phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, quyết không để họ bị đói rét”..

Trong Nghị quyết Đại hội VI của Đảng chỉ rõ: phải thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình cán bộ, chiến sĩ chiến đấu ngoài mặt trận, gia đình có công với cách mạng…. Tiếp theo đó, các đại hội VII, VIII, IX, X, XI, XII đều quan tâm và có những chính sách chăm lo cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng, coi đó vừa là trách nhiệm của Nhà nước, vừa là trách nhiệm của toàn dân. Đồng thời, để đánh giá toàn diện, đầy đủ việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, ngày 27/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong hai năm 2014 - 2015. Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xây dựng chương trình phối hợp, triển khai rà soát đối với 07 đối tượng, bao gồm: liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng và cựu thanh niên xung phong và trên cơ sở rà soát sẽ kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện việc triển khai thực hiện chính sách đối với người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong giai đoạn mới.

Những năm qua, nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nghị định của Chính phủ về chính sách xã hội, ưu đãi người có công với cách mạng đã được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm thực hiện, góp phần quan trọng bảo đảm quyền lợi cho thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công...

Hiện nay, phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ đã phát triển rộng khắp trên cả nước như phong trào: Nhà tình nghĩa; Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; Sổ tiết kiệm tình nghĩa; Chăm sóc thương binh nặng, chăm sóc mẹ liệt sĩ, Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng…, với mục đích và trách nhiệm rõ, nội dung cụ thể, mang lại những kết quả to lớn.


Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh Hùng

Đối với Hậu Giang, phát huy truyền thống quý báu của dân tộc ta “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, công tác chăm lo cho thương binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng luôn được Đảng bộ và nhân dân quan tâm thực hiện. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, “Trung ương và địa phương cùng lo”, từ cấp tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố đều lập quỹ dự phòng để đảm bảo thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng có công; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng liên tục phát động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức kinh tế - xã hội tích cực tham gia các phong trào: Đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các phong trào hành động cách mạng mang lại nhiều thành quả tốt đẹp; đã vận động gây quỹ đền ơn, đáp nghĩa và xây dựng nhà tình nghĩa hàng ngàn tỷ đồng.

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hậu Giang đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết một lòng, vượt qua biết bao khó khăn thử thách, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trong đó có thành tựu rất đáng trân trọng về công tác Lao động - Thương binh và Xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Năm 2019, tỉnh đã giải quyết 2.829 hồ sơ chính sách; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019), tổ chức Họp mặt, thăm hỏi, tặng quà, Tổ chức “Lễ tuyên dương khen thưởng cấp Nhà nước, họp mặt người có công với cách mạng với tổng số tiền 11.115,25 triệu đồng; hoàn thành việc nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh: xây dựng vỏ mộ và bia ghi tên Liệt sĩ, khuôn viên cây xanh. Tổ chức lấy mẫu sinh phẩm trên 2.762 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh chưa đầy đủ thông tin và chưa có thông tin gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng ngân hàng gen AND để làm cơ sở cho thân nhân các Liệt sĩ tiến hành giám định xác định danh tính liệt sĩ.

Riêng 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh đã giải quyết 1.229 hồ sơ trên lĩnh vực người có công; trợ cấp thường xuyên cho 7.458 (44.748 lượt) người có công với cách mạng với kinh phí 60.746,289 triệu đồng; tổ chức đưa, đón 64 người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung tại các tỉnh miền Trung; giới thiệu 38 trường hợp người có công với cách mạng ra Hội đồng Giám định y khoa tỉnh khám giám định tỷ lệ bị nhiễm chất độc hóa học và vết thương còn sót;  thực hiện hoàn thành số hóa 9.405 hồ sơ người có công với cách mạng (giai đoạn 4), nâng tổng số hồ sơ người có công đã được số hóa phục vụ cho công tác lưu trữ, thẩm định là 30.688 hồ sơ; đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét, trình UBND tỉnh trình Chính phủ tặng Kỷ niệm chương đối với 16 trường hợp người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh (bìa trái) thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Đồng thời, để tri ân, tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 1322 về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-/27/7/2020). Theo đó, tỉnh sẽ triển khai chuỗi hoạt động chào mừng gồm 11 nội dung, cụ thể: (1) Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công theo đúng quy định hiện hành; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đặc biệt là quà lễ. (2) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: tổ chức cấp phát quà của Chủ tịch nước và Ủy ban nhân dân tỉnh cho người có công với cách mạng. (3) Tổ chức vân đông, xây dưng Quy Đên ơn đap nghĩa các cấp. (4). Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực người có công với cách mạng. Qua đó, khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, sự biết ơn và chăm lo của Đảng, Nhà nước và toàn dân đối với người có công với cách mạng. (5). Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tổ chức hội nghị gặp gỡ người có công và thân nhân người có công trên địa bàn tỉnh. (6) Tham mưu Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh tổ chức các Đoàn đi thăm, tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng (còn sống); Thương binh - Bệnh binh, Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (sức khỏe yếu, không đi lại được). (7) Tổ chức Đoàn Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh tham dự Chương trình “Gặp mặt đại biểu mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức. (8) Thăm, tặng quà cho người có công với cách mạng đang điều trị tại các Bệnh viện, Trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh. (9) Tổ chức “Thắp nến tri ân” tại các nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. (10) Viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. (11) Tổ chức họp mặt Người có công với cách mạng cấp tỉnh gắn với Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt 10 và trao tặng Huân chương độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây là những hoạt động thường niên được tổ chức nhân ngày Thương binh Liệt sĩ với ý nghĩa cao đẹp thể hiện đạo lý “Uống nước nguồn” của dân tộc ta.

Trong thời gian tới, thực hiện chủ trương của Đảng và Pháp lệnh của Nhà nước đối với người có công với cách mạng, Đảng bộ cùng với người dân Hậu Giang tiếp tục tổ chức và tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tiếp tục xây dựng, bồi đắp và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong đời sống văn hóa - xã hội của tỉnh nhà.

Làm tốt công tác đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng thể hiện tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của Đảng, Nhà nước ta, củng cố niềm tin của nhân dân ta vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, làm cơ sở cho giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Nguyễn Thanh Hương

Các tin khác