Hậu Giang: 100% đảng bộ cấp huyện và tương đương trực thuộc Đảng bộ tỉnh tổ chức đại hội
29/7/2020, 17:13 (GMT+7)

Ngày 29/7, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy cuối cùng tổ chức đại hội. Như vậy, đến nay 100% đảng bộ cấp trên cơ sở đều đã tổ chức đại hội đảm bảo theo đúng yêu cầu của Trung ương, của tỉnh.


Quang cảnh Đại hội

Qua ghi nhận tại các đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, công tác bầu cử được thực hiện theo đúng điều lệ đảng và quy chế bầu cử trong Đảng, đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch, đúng quy trình, bám sát tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 153-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhân sự đại hội đều đảm bảo theo đúng dự kiến. Đặc biệt, Hậu Giang thực hiện bầu bí thư cấp ủy tại đại hội, với số phiếu tập trung cao, nhiều đảng bộ đồng chí bí thư cấp ủy đạt 100% phiếu bầu. Các đồng chí được các đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư cấp ủy đều là những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, hiệu quả của các đảng bộ.


Bà Mã Thị Tươi bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Có thể thấy, việc bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại đại hội là việc làm mới, thể hiện dân chủ trong Đảng ngày càng được đề cao, cùng với đó phát huy vai trò trách nhiệm của đại biểu đảng viên trong việc lựa chọn nhân sự, góp phần nâng cao uy tín của Đảng với nhân dân.

Đến hết tháng 5/2020, 100% chi, đảng bộ cơ sở cũng đã tổ chức thành công đại hội, hoàn thành sớm hơn 1 tháng theo quy định của Trung ương. Qua đánh giá, nhân sự bầu tại đại hội đảm bảo đúng cơ cấu, tiêu chuẩn yêu cầu về số lượng, tỷ lệ nữ, tuổi trẻ đều đạt so với yêu cầu đề ra (nữ đạt tỷ lệ 17,26%, trẻ dưới 35 tuổi đạt tỷ lệ 11,46%). Các đại hội đều bầu đủ số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra. Các chức danh chủ chốt cũng được bầu đủ số lượng, đúng nhân sự theo sự giới thiệu của tổ chức Đảng. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, 100% đại hội cấp cơ sở tiến hành bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội, với số phiếu tập trung cao.


Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội

Việc Hậu Giang hoàn thành đại hội Đảng ở cấp chi bộ trực thuộc; chi, đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở là tiền đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh Hậu Giang tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

T.Phong

 

 

Các tin khác