Huyện Châu Thành: Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng
30/7/2020, 14:37 (GMT+7)

Chiều ngày 29/7/2020 tại Hội trường Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020).


Đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi họp mặt

Đến dự buổi họp mặt có đồng chí Lê Công Lý, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Văn Thắng Phó Bí thư Trường trực Huyện ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; các đồng chí phụ trách công tác Tuyên huấn các chi, đảng bộ ngành huyện trực thuộc Huyện ủy, Thường trực Đảng ủy; các đồng chí phụ trách công tác Tuyên giáo – Dân vận các xã, thị trấn và các đồng chí nguyên là lãnh đạo và cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị qua các thời kỳ.

          Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện đánh giá thành tựu mà thời gian qua Ngành Tuyên giáo đã đạt được với các thành tích đáng được ghi nhận. Đặc biệt, trong sự nghiệp đổi mới, thành tựu đáng quý nhất của công tác tuyên giáo là trực tiếp góp phần hình thành, xác định và phát triển đường lối đổi mới của Đảng, khơi dậy sức sáng tạo, niềm tin của nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa đất nước vượt qua khó khăn thách thức, làm nên những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác lý luận, thông tin đại chúng đều có những tiến bộ mới, hoạt động thiết thực và có hiệu quả hơn, góp phần nâng cao sự nhất trí trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 

          Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch của Huyện ủy đề ra. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền nội dung, ý nghĩa các ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện trọng đại của đất nước gắn với nhiệm vụ chính trị của huyện nhà. Tiếp tục triển khai, vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy Tuyên huấn, Tuyên giáo cơ sở; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở nâng cao chất lượng, cả về chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, kiến thức, khả năng tiếp thu và am hiểu thực tiễn. Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc tổ chức Hội nghị biểu dương gương điển hình tiên tiến làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Đánh giá đúng vị trí, vai trò của ngành Tuyên giáo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và chính quyền, đồng chí Lê Công Lý, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục có sự quan tâm nhiều hơn, lãnh đạo, chỉ đạo và đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền từng bước giải quyết, tháo gỡ những vấn đề còn khó khăn, bất cập, nhất là những vấn đề về chế độ, chính sách - tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để ngành tuyên giáo, đội ngũ cán bộ, những người làm công tác tuyên giáo huyện nhà tiếp tục nỗ lực, cống hiến vào tiến trình xây dựng và phát triển quê hương Châu Thành ngày càng giàu đẹp, văn minh. Lãnh đạo huyện mong muốn và tin tưởng rằng: mỗi cán bộ, đảng viên, những người làm công tác tuyên giáo huyện nhà tiếp tục ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành

 

Các tin khác