Huyện Phụng Hiệp: Ngành Tuyên giáo phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận tư tưởng
31/7/2020, 11:21 (GMT+7)

Sinh thời Chủ Tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, công tác tư tưởng là hoạt động xây dựng Đảng về trí tuệ, tư tưởng - chính trị. Những quan điểm, lời dạy của Bác về công tác tư tưởng được Ban tuyên giáo huyện Phụng Hiệp vận dụng sáng tạo kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham mưu cho cấp ủy có chỉ đạo định hướng đúng đắn trong phát triển kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

      Để Chị thị, Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, những năm qua Ban tuyên giáo huyện ủy đã duy trì sinh hoạt định kỳ báo cáo viên hàng tháng . Thông qua đây hầu hết hơn 90% cán bộ đảng viên tham gia học tập kịp thời nắm được Nghị quyết, chỉ thị chỉ đạo chung của tỉnh, huyện, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để tham mưu giúp Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các Nghị quyết và chương trình hành động thiết thực phù hợp với thực tế địa phương. 

       Đặc biệt là công tác thông tin và nghiên cứu dư luận xã hội thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở có sự chủ động sáng tạo nhạy bén trong nắm bắt thông tin, kịp thời tham mưu cấp ủy giải quyết dứt điểm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.  Anh Lý Xuân Thọ - Cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp: hàng năm  Ban Tuyên giáo xã thường xuyên tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy củng cố kiện toàn tổ dư luận xã hội, song song đó lồng ghép tập trung tuyên truyền thực hiện học tập và làm theo Bác dưới nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng. Ngoài tổ chức tuyên truyền qua các hội thi, hội diễn, thi viết, tuyên truyền qua sinh hoạt tổ nhóm của các đoàn thể xã, ấp, tọa đàm, pano, khẩu hiệu, áp phích ban còn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền với hình thức tập trung theo từng nội dung thiết thực định kỳ mỗi tháng”.         


Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên được thực hiện

thường xuyên trong các cuộc họp gia ban ANTT

         Ông Bùi Minh Châu – Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Phụng Hiệp chia sẻ: “Tôi  đánh giá cao thời điểm này tuyên giáo làm được việc mà tôi cho rằng rất ý nghĩa là duy trì được giao ban an ninh tư tưởng, định kỳ để ban tuyên giáo xã, thị trấn nắm và kịp thời nắm và lên báo cáo được tình hình tư tưởng trong cán bộ nhân dân từ đó Ban tuyên giáo huyện tham mưu với cấp ủy giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh tư tưởng trong cán bộ và nhân dân ..”

         Để làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân, Ban tuyên giáo Huyện Ủy đã tích cực tham mưu ban thường vụ huyện ủy  trong việc triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 Khóa 11 khóa XII, Các cơ quan, đơn vị cụ thể hoá việc học và làm theo Bác thành các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp công vụ xây dựng tác phong lề lối làm việc hiệu quả gần dân.  Hay xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ cơ sở, trưởng ấp  tận tụy phục vụ chăm lo đời sống  nhân dân.

       Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa lớn đến hàng trăm tấm gương là người dân bình thường học Bác bằng những việc làm thiết thực chăm lo cho những mãng đời bất hạnh trong cuộc sống.

Ông Mai Văn Tình - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết:“Thời gian qua công tác tuyên giáo của huyện tập trung hướng về cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ công tác tuyên giáo “vừa hồng” vừa “chuyên”. kịp thời kiện toàn bộ máy báo cáo viên và tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở”


Ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức tọa đàm giải pháp giảp pháp xây dựng mô hình làm theo Bác trong thanh niên nông thôn.

 

         Sâu tận trong cán bộ đoàn viên hội viên bằng cách làm đổi mới như: Tọa đàm giải pháp xây dựng mô hình làm theo lời Bác. Những cuộc tọa đàm giải pháp xây dựng mô hình làm theo lời Bác trong thanh niên nông thôn sẽ được Ban tuyên giáo huyện tổ chức định kỳ và xoay vòng các địa phương. Tại đây, lãnh đạo huyện kịp sẽ thời nắm bắt và giáo dục chính trị tư tưởng hội viên, đoàn viên thanh niên và cán bộ làm công tác tuyên giáo để từ đó có định hướng đúng trong tuyên truyền  phong trào: tuổi trẻ học tập, làm theo lời Bác, thanh niên lập thân, lập nghiệp, nhân rộng tấm gương các mô hình học tập làm theo Bác trong xây dựng mô hình làm kinh tế hiệu quả…  Ông Nguyễn Văn Bảy – UV BCH Đảng bộ tỉnh Hậu Giang– Bí thư huyện ủy Phụng Hiệp nhấn mạnh: “ Thời gian tới Ban tuyên gio tiếp tục quán triệt được các chủ trương nghị quyết của Đảng nhất là trong sinh hoạt công tác tư tưởng trong sinh hoạt đảng của các tổ chức cơ sở Đảng và triển khai nghiêm túc Nghị quyết TW 4 khóa 12, và chỉ thị 05 về học tập làm theo Bác , tiếp tục quán triệt sâu rộng các nghị quyết Đại hội đảng bộ, đại hội cơ sở, đại hội đảng bộ huyện, đại hội đảng bộ tỉnh và tới đây đại hội đảng toàn quốc phải tận quần chúng nhân dân sâu, sát thực tế làm sao để người dân và cán bộ đảng viên nắm được các chủ trương nghị quyết trong 5 năm nhiệm kỳ của Đảng từ cơ sở cho tới TW , một việc hết sức quan trọng là phải nắm dư luận xã hội, thời gian qua đã làm tốt rồi phải nắm cho chặt làm tốt hơn nữa tham mưu cho cấp ủy kịp thời giải quyết những bất cặp vướn mắt mà đảng và nhà nước phải có cái chỉ đạo sâu sát hơn cái này ngành tuyên giáo hết sức quan tâm.

           Hệ thống tuyên giáo của huyện có 116 đồng chí , Tổ dư luận xã hội với 236 đồng chí và lực lượng tuyên truyền viên với 730 đồng chí.  Có thể khẳng định đội ngũ làm công tác tuyên giáo của huyện Phụng Hiệp đã tiên phong trong các phong trào xứng đáng là những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa của đảng. 

      Với những đóng góp trên Ban tuyên giáo huyện ủy được Đảng và nhà nước tặng huân chương lao động hạng 3 vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo nhiều năm liền./.

 

Huyện Phụng Hiệp: Tọa đàm giải pháp xây dựng mô hình làm theo lời Bác

          Năm 2020 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phụng Hiệp xây dựng mô hình   làm theo lời Bác trong thanh niên nông thôn. Mới đây ban tuyên giáo đã tổ chức tọa  cho hơn 50 đoàn viên, thanh niên và cán bộ làm công tác tuyên giáo trên địa bàn huyện.

Tại đây, đoàn viên, thanh niên và cán bộ làm công tác tuyên giáo đã tham gia đóng góp trên 10 lượt ý kiến, kiến nghị đến các cấp lãnh đạo xung quanh các chủ đề: tuổi trẻ học tập, làm theo lời Bác, thanh niên lập thân, lập nghiệp, nhân rộng tấm gương các mô hình học tập làm theo Bác trong xây dựng mô hình làm kinh tế hiệu quả… Ngoài ra, một số ý kiến cũng cho rằng, khó khăn chung hiện nay là tình trạng thanh niên hoạt động tại các chi đoàn ấp vừa thiếu và yếu; nhiều đoàn viên, thanh niên bỏ sinh hoạt đi làm ăn xa làm  ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, tập hợp lực lượng thanh niên tham gia vào các hoạt động công tác chính trị, xã hội.

Bày tỏ trước những khó khăn của các đoàn viên, thanh niên và cán bộ làm công tác tuyên giáo, ông Nguyễn Hồng Đức, Phó Bí thư Huyện ủy  Phụng Hiệp, yêu cầu các ngành có liên quan, đặc biệt là ngành tuyên giáo và đoàn thanh niên huyện cần quan tâm, nắm rõ nhu cầu thực tế của thanh niên để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đối với các cấp chính quyền địa phương, cần tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế, đóng góp công sức xây dựng quê hương./.

(Thanh Trúc - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phụng Hiệp)

 

Các tin khác