Hội nghị Báo cáo viên tháng 01/2021 triển khai kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
5/2/2021, 21:59 (GMT+7)

Sáng ngày 03/02/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 01/2021 bằng hình thức trực tuyến với 2.260 điểm cầu trên cả nước. Tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, tham dự và báo cáo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Tỉnh Hậu Giang mở 19 điểm cầu tham dự Hội nghị. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu cấp tỉnh.Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Các đại biểu tại các điểm cầu cả nước đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo báo cáo, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công rất tốt đẹp cả về công tác văn kiện, nhân sự và công tác tổ chức, tạo bầu không khí phấn khởi, trách nhiệm. Các đại biểu dự Đại hội đều bày tỏ tin tưởng vào các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội. Đặc biệt, Đại hội đã phát huy dân chủ, tham gia đóng góp sâu sắc vào các văn kiện; các đại biểu nêu cao trách nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Đây là những cán bộ thực sự đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu bầu 18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, trong đó 8 đồng chí tái cử và 10 đồng chí tham gia lần đầu. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương thông tin tổng quan về tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại năm 2020; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021.

Phát biểu kết luận và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân về kết quả thành công của Đại hội XIII; thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm đổi mới, trong đó nhấn mạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; sự đoàn kết, chung sức chung lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện bản lĩnh vượt qua khó khăn, thách thức đạt được nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; tuyên truyền, biểu dương các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong thi đua chào mừng Đại hội XIII của Đảng và thành tựu nổi bật trong công tác đối ngoại năm 2020. Bên cạnh đó, các báo cáo viên cần tích cực tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường tuyên truyền đấu tranh, phản bác lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, chống phá thành công của Đại hội XIII. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của đất nước. Tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với sự xuất hiện của các biến thể mới, bảo đảm cho nhân dân đón Tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Thực hiện công tác phòng, chống dịch, tại các điểm cầu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện sát khuẩn, đo thân nhiệt và phát khẩu trang y tế cho đại biểu đeo trong suốt thời gian dự Hội nghị.

Thanh Hương

 

 

Các tin khác