TXLM: Tổng kết công tác thi đua yêu nước
8/2/2021, 10:37 (GMT+7)

Vừa qua, UBND thị xã Long Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác cải cách hành chính năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự có ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí Thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Long Mỹ, ông Mai Lý Tưởng, UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã.

 Năm 2020, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã Long Mỹ đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của địa phương. Nổi bật, tổng mức đầu tư toàn xã hội 1.760 tỷ đồng, đạt trên 100% kế hoạch. Tổng thu nội địa đạt trên 51,5 tỷ đồng, đạt 116% nghị quyết. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá, đã củng cố và nâng chất hoạt động kinh tế tập thể, hiện trên địa bàn có 23 hợp tác xã và 43 tổ hợp tác. Chương trình xây dựng NTM mang lại hiệu quả thiết thực,  hiện có 3/5 xã được công nhận xã NTM. Trong năm 2020, Đảng bộ thị xã có 93 mô hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và có nhiều mô hình được đánh giá đạt hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. 

Về công tác cải cách hành chính, trong năm 2020, thị xã phối hợp với Bưu điện tỉnh tiếp tục thực hiện chuyển giao bộ phận tiếp nhận và trả kết quả qua bưu điện đối với xã Long Trị. Đến nay có 9/9 xã, phường áp dụng và công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng; thực hiện đúng quy trình, thủ tục của ISO trong hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Việc niêm yết thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng quy định. Bộ phận “một cửa” của thị xã tiếp nhận 1.668 hồ sơ, đã giải quyết 1.468 hồ sơ, đang giải quyết 62 hồ sơ và không có hồ sơ trể hẹn. Đối với bộ phận một cửa các xã, phường đã tiếp nhận 3.413 hồ sơ, đã giải quyết 3.357 hồ sơ, trong đó có 29 hồ sơ trể hẹn, chiếm tỷ lệ 0,84%. 

Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, UBND thị xã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 với mục tiêu: "Đẩy mạnh cải cách hành chính; quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Đảng bộ xã, chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã năm 2021; giữ vững quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Phấn đấu, xây dựng xã Long Trị A đạt chuẩn NTM nâng cao, giữ vững và nâng chất 4 phường văn minh đô thị; phát triển mới 1 HTX kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,1% trở lên; tỷ lệ người dân tham gia các hình thức BHYT đạt trên 91,48%; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giảm số vụ phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông so với năm 2020".

Phát biểu tại Hội nghị, ông Mai Lý Tưởng, UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã đã biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020 và mong muốn các cơ quan, đơn vị, cá nhân tiếp tục phấn đấu để phong trào thi đua yêu nước năm 2021 đạt nhiều thành tích hơn nữa, khơi dậy nội lực để hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn thị xã trong thời gian tới.


Các tập thể nhận giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã có thành tích trong phong trào thi đua cụm xã, phường và các cụm, khối


Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen cho 28 đơn vị có thành tích trong phong trào thi đua cụm xã, phường và các cụm, khối; tặng giấy khen cho 35 tập thể và 142 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, năm 2020. Cũng tại hội nghị Trưởng các Cụm thi đua thuộc đơn vị thị xã đã ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Diễm Thúy, Ban Tuyên giáo Thị ủy Long Mỹ

 

Các tin khác