Thống nhất thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết
23/6/2020, 20:25 (GMT+7)

Sáng ngày 22-6, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra tờ trình, báo cáo, dự thảo Nghị quyết lĩnh vực kinh tế - ngân sách để chuẩn bị trình tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh. Tham dự buổi họp có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Ca; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, cùng các sở, ban, ngành liên quan.

Nghị quyết điều chỉnh tổng dự toán thu ngân sách địa phương năm 2020 từ 6.867 tỉ đồng lên 9.176 tỉ đồng.

Theo đó, thông qua 11 tờ trình, báo cáo, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, kế hoạch và đầu tư, tài chính. Trong đó, thông qua các dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về bảng giá đất định kỳ 5 năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết bổ sung công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) năm 2020 lần 2; dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020; dự thảo Nghị quyết cho ý kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021; dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (lần 4); dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của tỉnh về chủ trương đầu tư dự án quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách tỉnh năm 2020; dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông và báo cáo tình hình thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm; dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia đến năm 2025.

Trong các dự thảo tờ trình, nghị quyết, có dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông, đây là nghị quyết mới của tỉnh được thông qua kỳ họp lần này.

Tại buổi họp, các đại biểu đã đóng góp chi tiết cho từng tờ trình, nghị quyết, báo cáo. Qua đó, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất thông qua các dự thảo tờ trình, nghị quyết, báo cáo và đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp bổ sung, điều chỉnh để hoàn chỉnh nội dung. Đối với Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, đề nghị rà soát lại Nghị định 77 của Chính phủ để hỗ trợ tối đa và bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Nghị quyết bổ sung công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) năm 2020 lần 2, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát lại Nghị quyết số 10 và 12, đồng thời tiếp tục rà soát các nghị quyết ban hành, tiếp thu ý kiến đóng góp về trình tự thủ tục, kỹ thuật để bổ sung cho hoàn thiện… Tin, ảnh: T.XOÀN.

Các tin khác