Thành phố Vị Thanh: Đóng góp ý kiến Quy hoạch chi tiết Mở rộng Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh (giai đoạn 3)
30/6/2020, 8:35 (GMT+7)

Hiện nay, Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp (CCN-TTCN) thành phố Vị Thanh tỷ lệ các Nhà đầu tư vào thuê đất cơ bản lấp đầy chiếm khoảng 100% diện tích của Cụm. Trong khi đó, nhu cầu cần đầu tư vào Cụm của các Nhà đầu tư là rất cao. Việc mở rộng CCN-TTCN thành phố Vị Thanh là hết sức cần thiết.

Quang cảng buổi làm việc.
Thực hiện Quyết định 1323/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, ngày 03/6/2020 UBND thành phố Vị Thanh đã tổ chức cuộc đóng góp ý kiến Quy hoạch chi tiết Mở rộng CCN-TTCN thành phố Vị Thanh (giai đoạn 3) do Phòng Quản lý đô thi thành phố làm chủ đầu tư. Khu đất lập quy hoạch có diện tích khoảng 11,5ha thuộc khu vực 3&4, phường VII, thành phố Vị Thanh, có tứ cận tiếp giáp: Phía Đông Bắc giáp đất CCN-TTCN thành phố Vị Thanh và kênh Miếu Hội; phía Đông Nam giáp đất dân; phía Tây Bắc giáp CCN-TTCN thành phố Vị Thanh và kênh Chủ Chẹt; phía Tây Nam giáp đất dân. Phân khu chức năng gồm: đất công nghiệp, đất cây xanh, đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

Mở rộng phát triển CCN-TTCN thành phố Vị Thanh sẽ tạo bước chuyển biến căn bản trong thu hút đầu tư, góp phần tăng trưởng công nghiệp; phát triển các cơ sở kinh doanh, dịch vụ; đặc biệt tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần nâng cao đời sống người dân, qua đó tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Vị Thanh.

Qua cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đơn vị tư vấn cần tiếp thu ý kiến đóng góp, thiết kế quy hoạch phải đảm bảo đấu nối hạ tầng giao thông theo quy hoạch chung, quy hoạch phân khu; các hệ số sử dụng đất, cây xanh; hệ thống cấp thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống điện; khoảng lùi xây dựng, tầng cao, mật độ xây dựng,… đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định. Đồng thời, đề nghị đơn vị tư vấn sớm hoàn chỉnh Quy hoạch chi tiết gửi phòng chuyên môn thành phố để trình xin ý kiến thông qua Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và triển khai các bước tiếp theo để phê duyệt theo quy định. Trên cơ sở Quy hoạch được phê duyệt, UBND thành phố sẽ trình UBND tỉnh xem xét cho chủ trương thực hiện mở rộng CCN-TTCN thành phố Vị Thanh.

Biên soạn: Lê Minh Điền, CV Phòng Kinh tế TP. Vị Thanh.

Các tin khác