Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác phụ nữ thời kỳ CNH,HĐH
7/5/2017, 8:28 (GMT+7)

Vừa qua ( 4/5), Tỉnh ủy Hậu Giang tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Quang cảnh hội nghị

           Qua 10 năm triển khai Nghị quyết, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền các cấp. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt bổ nhiệm cán bộ nữ trong hệ thống cấp ủy và chính quyền các cấp ngày càng tăng, trình độ, năng lực cán bộ nữ ngày càng được nâng lên, cán bộ nữ trong cấp ủy tỉnh tăng 133%, đại biểu dân cử các cấp tăng 35% so với nhiệm kỳ trước; ý chí phấn đấu vươn lên của phụ nữ ngày càng cao, điều kiện, môi trường để phụ nữ phát triển tốt hơn.

Bên cạnh đó, việc triển khai, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết ở một số nơi chưa thường xuyên, đồng bộ; tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý các cơ quan dân cử vẫn còn thấp, nhất là ở xã, phường, thị trấn. Lối sống thực dụng có xu hướng phát triển trong một số phụ nữ, bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra, xu hướng lấy chồng nước ngoài vẫn còn nhiều…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tiếp tục triển khai Kết luận số 55 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác phụ nữ; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới; đấu tranh chống lại các hủ tục, tập quán lạc hậu, tệ nạn xã hội; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội phụ nữ, khắc phục tình trạng hành chính hóa, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, chăm lo quyền lợi hợp pháp chính đáng cho hội viên phụ nữ./.

An Nhiên

Ảnh: ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo

Ảnh:

 

 

 

 

Các tin khác