Tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam
12/7/2017, 16:19 (GMT+7)

Chiều 10/7, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh vừa có buổi tiếp và làm việc cùng Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, do ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch UBQG làm Trưởng đoàn.

Ông Nguyễn Trọng Đàm, Trưởng Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc

Thời gian qua, Tỉnh đã; lãnh, chỉ đạo phối hợp thực hiện nhiệm vụ thông qua các hoạt động như: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt là truyền thông bằng các hình thức đa dạng nhằm tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia đại biểu Quốc hội, cấp ủy Đảng và HĐND các cấp; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấnkiện toàn tổ chức, bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bình đẳng giới ở các cấp; lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng chương trình phát triển kinh tế - xã hội, ...; đặc biệt, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh cũng đạt nhiều kết quả nổi bật như: tổ chức hiệu quả Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới hàng năm;  tổ chức 59 cuộc tọa đàm, hội thảo, hội thi, buổi nói chuyện chuyên đề, mittinh về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, với hơn 4.200 đại biểu tham dự; xây dựng thí điểm các mô hình, câu lạc bộ về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ như: “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới”“Bình đẳng giới và hôn nhân gia đình”Xây dựng gia đình an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, cụ thể: thành lập 107 Câu lạc bộ, 230 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để tư vấn, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nhất là trẻ em gái bị bạo lực gia đình.

Ngoài ra, công tác đào tạo cán bộ nữ luôn được Tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả, có 59 lớp tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho lãnh đạo nữ; đội ngũ cán bộ nữ chiếm tỷ lệ tương đối lớn trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong đó, tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 ở cấp tỉnh chiếm 13,74%, cấp huyện và tương đương chiếm 11,16%, cấp cơ sở chiếm 17,02%; tỷ lệ nữ tham gia Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 ở cấp huyện chiếm 2,96%, cấp xã chiếm 6,92%.

Tuy nhiên, việc lãnh, chỉ đạo đối với công tác này từng lúc cũng chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến lúng túng trong triển khai thực hiện; cán bộ làm công tác bình đẳng giới thường xuyên thay đổi; công tác tuyên truyền về bình đẳng giới tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thiếu thường xuyên; định kiến giới vẫn còn tồn tại; việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền một số nơi còn hạn chế.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trọng Đàm, Trưởng Đoàn công tác đánh giá cao sự quan tâm của Tỉnh đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ thông qua việc ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức bộ máy Ban VSTBPN được kiện toàn thường xuyên; đặc biệt tỉnh có nhiều mô hình, câu lạc bộ hay và phát huy được hiệu quả, góp phần quan trọng vào kết quả chung của công tác này. Đồng thời, ông đề nghị trong thời gian tới Tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức trong mỗi gia đình, cộng đồng và xã hội; phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của thành viên Ban VSTBPN thông qua việc cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hoạt động của từng cơ quan, đơn vị; hình thành đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ đến tận các chi hội, xã, ấp; quy định chặt chẽ quy trình và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quy hoạch cán bộ.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác, ông Đồng Văn Thanh đề nghị thành viên Ban VSTBPN tỉnh xây dựng lồng ghép kế hoạch cụ thể gắn với nhiệm vụ của đơn vị và quan tâm hơn đến các chế độ, chính sách liên quan và công tác quy hoạch cán bộ, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban trong thời gian tới.

 

Tố Như

 


 

Các tin khác