Giới thiệu Hậu Giang
Sở, ngành Hậu Giang

Huyện, Thị, Thành phố

  TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN    >>Xem thêm

  THÔNG TIN - THÔNG BÁO    >>Xem thêm

  THÔNG TIN GIÁ CẢ    >>Xem thêm

  GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO    >>Xem thêm

  PHÒNG TC - KH HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ    >>Xem thêm

Hội đồng nhân huyện thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2020, (kỳ họp giữa năm 2020).

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, tích cực, đúng pháp luật. Sáng ngày 30 tháng 6 năm 2020, kỳ họp thứ mười hai giữa năm, Hội đồng nhân dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Hội đồng nhân dân huyện đã hoàn thành chương trình, nội dung, kế hoạch đề ra với kết quả các hoạt động tại kỳ họp đạt chất lượng và hiệu quả cao.

  ĐẢNG, ĐOÀN THỂ VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC    >>Xem thêm

Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2020 của Chi bộ VII

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng Đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức Đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài, phải do nhiều thế hệ chiến sĩ Cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng”.

 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 06 tháng 07 đến ngày 11 tháng 07 năm 2020 (Bổ sung lần 2)
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 29 tháng 06 đến ngày 04 tháng 07 năm 2020 (Bổ sung lần 8)
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 22 tháng 06 đến ngày 27 tháng 06 năm 2020 (Bổ sung lần 10)
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 08 tháng 06 đến ngày 13 tháng 06 năm 2020
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 25 tháng 05 đến ngày 30 tháng 05 năm 2020
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 18 tháng 05 đến ngày 23 tháng 05 năm 2020
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 11 tháng 05 đến ngày 16 tháng 05 năm 2020
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 04 tháng 05 đến ngày 09 tháng 05 năm 2020
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 27 tháng 04 đến ngày 02 tháng 05 năm 2020
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 20 tháng 04 đến ngày 25 tháng 04 năm 2020
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 09 tháng 03 đến ngày 13 tháng 03 năm 2020
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 02 tháng 03 đến ngày 07 tháng 03 năm 2020
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 24 tháng 02 đến ngày 29 tháng 02 năm 2020
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 12 tháng 02 đến ngày 22 tháng 02 năm 2020
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 08 tháng 02 đến ngày 15 tháng 02 năm 2020
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 02 tháng 02 đến ngày 08 tháng 02 năm 2020
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 13 tháng 01 đến ngày 31 tháng 01 năm 2020
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 06 tháng 01 đến ngày 12 tháng 01 năm 2020
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 30 tháng 12 năm 2019 đến ngày 04 tháng 01 năm 2020
 HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ


 LƯỢT TRUY CẬP